Bác sĩ Trương Hiếu Nghĩa: Đạo đức ngành y cần được tôn trọng [Tin trong nước]

Ngày đăng: Jan 05, 2015 1:40:39 AM

Thời gian gần đây, sau một loạt các sai phạm về vấn đề trong y tế thì một lần nữa câu hỏi về đạo đức ngành y đối với người thầy thuốc lại được xã hội đặt ra.Trong thời gian gần đây, khi mà nền kinh tế đang có sự phát triển lớn, xã hội đang chuyển mình dần sang thời đại của kim tiền thì các giá trị về nhân văn, con người đang bị xuống cấp một cách nghiêm trọng. Trong đó, đạo đức lối sống, nghề nghiệp của một số bộ phận trong xã hội đang bị dư luận lên án.