Sức khỏe ngày tết

Ngày đăng: Feb 03, 2016 1:32:8 AM

Ngày Tết là ngày để chúng ta nghĩ ngơi, thư giãn, gặp lại tất cả người thân và gia đình sau 1 năm làm việc cật lực đầy vất vả. Nhưng nếu không có 1 cái Tết khoa học thì có thể gây ra bao nhiêu hiểm họa cho cơ thể chúng ta. Do đó, lúc nào chúng ta cũng cần phải nhớ câu” biết để mà sống”.