Giấc ngủ - mất ngủ

Ngày đăng: Nov 05, 2016 2:2:19 AM

Mất ngủ là một triệu chứng, không phải là một bệnh. Các khái niệm về 'một giấc ngủ tốt "rất khác nhau từ người này sang người khác. Giấc ngủ trung bình đối với người lớn là khoảng bảy- tám giờ, một số người chỉ cần năm tiếng, trong khi những người khác có thể lên đến 10 giờ hoặc nhiều hơn. Rối loạn giấc ngủ hoặc mất ngủ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và căn nguyên của bao rối loạn và bệnh lý khác. Rối loạn giấc ngủ cũng bao gồm thời gian ngủ và chất lượng giấc ngủ.