DOANH NHÂN: ÁP LỰC CÔNG VIỆC VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ CHO CƠ THỂ

Ngày đăng: Aug 04, 2015 3:37:21 AM

Quả thật, hiện nay trong hoàn cảnh xã hội, nhất là đối với các doanh nhân, chúng ta có quá nhiều yếu tố gây nguy hại đang ngấm ngầm phá hoại cơ thể như vấn đề vệ sinh thực phẩm, áp lực công việc, thói quen ăn uống và không tập luyện thể dục, sống và rèn luyện không đúng cách…. Tôi xin được tổng hợp một số yếu tố nguy cơ sau đây