Cao huyết áp (tăng huyết áp)

Ngày đăng: Jun 19, 2015 2:14:7 AM

Trái tim và mạch máu là hệ thống tuần hoàn khép kín của cơ thể. Nó hoạt động nhịp nhàng cùng với nhau, nh8ng khi có sự đề kháng ngoại biện hoặc tăng thể tích dịch trong lòng mạch hoặc do phản xạ co mạch máu sẽ gây nên cao huyết áp.