Chẩn đoán và phát triển của một khuyết tật tim

Ngày đăng: Feb 27, 2015 1:12:23 AM

Chẩn đoán chính xác của một khuyết tật tim đòi hỏi đối đầu của lịch sử (lịch sử của con), khám lâm sàng và xét nghiệm bổ sung khác nhau. Những đánh giá này sẽ tùy thuộc vào dị tật, thông tin khác nhau nhưng cần thiết để làm rõ các phương pháp trị liệu. Các chẩn đoán là hiện nay nhiều hơn và tinh vi hơn và ít xâm lấn và là một sự cám dỗ lớn cho học viên để sử dụng ngay lập tức với một phương pháp tạo ảnh hiệu quả.

Xem thêm trên file đính kèm