BỆNH LÝ TAI MŨI HỌNG THƯỜNG GẶP TRẺ EM.

Ngày đăng: Jul 14, 2015 2:12:35 AM

Hầu như bệnh tai mũi họng ở trẻ em Việt Nam xãy ra quanh năm, nhất là trong nhưng giai đoạn chuyển tiếp sang mùa mưa hoặc trời trở nên xe lạnh. Bệnh xãy ra quanh năm một phần do điều trị kéo dài không khỏi, lạm dụng kháng sinh quá nhiều, không được tư vấn vệ sinh mũi họng tối thiểu, môi trường càng ngày càng bị ô nhiễm nặng nề, kể cả các em phải “hút thuốc lá thụ động”.