Lại nói về đột quỵ

Ngày đăng: May 19, 2016 1:24:17 AM

oxy này kéo dài hơn 3 phút thì tế bào não bắt đầu bị chết.

Đột quỵ là gì?Khi một vùng trên não bị ngừng cung cấp oxy do nghẽn tắc mạch máu hay do mạch máu bị vỡ thì được gọi là đột quỵ. Nếu sự thiếu