Tiểu máu

Ngày đăng: Jan 05, 2016 3:49:31 AM

Tiểu máu là có sự hiện diện của hồng cầu trong nước tiểu. Nếu lượng hồng cầu ít thì sẽ không thấy được bằng mắt thường và tiểu máu đại thể sẽ thấy được do nước tiểu sẽ có màu đỏ.