Một số loại rau hỗ trợ sức khỏe –Phần 4

Ngày đăng: Jun 17, 2015 1:54:22 AM

Collard : rau xanh : cải ngọt Collard là các loại rau xanh thuộc về họ bao gồm cải bắp, cải xoăn và bông cải xanh.