Một số loại rau hỗ trợ cho sức khỏe - Phần 2

Ngày đăng: Jun 09, 2015 1:25:16 AM

Cần tây có một chu kỳ sống bình thường hai năm và thuộc về gia đình Umbelliferae, và các thành viên khác bao gồm cà rốt, rau thì là, rau mùi tây . Cần tây phát triển đến độ cao 12 đến 16 inch và bao gồm cuống lá đứng đầu bố trí trong một hình nón và cùng tham gia tại một cơ sở chung