MỘT SỐ LOẠI RAU HỖ TRỢ CHO SỨC KHỎE

Ngày đăng: Jun 04, 2015 3:11:43 AM

Lợi ích sức khỏe của Atisô Atisô đã được sử dụng truyền thống như thực phẩm và như một loại dược thảo cho lợi tiểu và tính chất tiêu hóa. Lá atisô được sử dụng bởi nhiều người trong kết nối với các rối loạn tiêu hóa bắt nguồn từ sự thiếu hụt mật (trong gan và túi mật)