CÁC LỌAI RAU CŨ QUẢ, TRÁI CÂY GIÚP THANH LỌC GAN VÀ CƠ THỂ CẦN BIẾT

Ngày đăng: Jul 30, 2015 2:0:58 AM

Chúng ta đang sống trong một thế giới nơi mà bệnh là không ngừng gia tăng. Điều này sẽ không gây ngạc nhiên là môi trường sống hiện nay mà chúng ta phải chịu đựng với rất độc tức là thực phẩm, không khí, nước, vv Một ví dụ tuyệt vời của chúng tôi là chất tẩy trắng , nó là một trong những phổ biến nhất được sử dụng và dựa vào chất tẩy rửa các loại thực phẩm trên thế giới. Nhưng nó có thể rất có hại cho đường hô hấp chỉ bằng cách hít khí nó phát ra từ đang được sử dụng.