Bệnh lý bụng cấp cứu trẻ em

Ngày đăng: Feb 03, 2015 6:23:27 AM

Xếp lọai bệnh cănNN trong ổ bụng

• Ồng tiêu hóa

• Gan và túi mật

• Tụy

• Bộ niệu

• Lách

• Phụ khoa

• Viêm phúc mạc

• Mạc treo, viêm hạch

• Ung thư

NN ngoài bụng

• Viêm phổi

• Tim mạch

• Hệ thần kinh

• Bệnh về máu

• Chuyển hóa và hệ collagene

• Chức năng tâm lý

• Miscellaneous…

( FMF,chấn thương, ngô độc, áp

xe cơ thăng…)

Xem thêm trong file đính kèm