Tiểu đêm là gì?
    Tiểu đêm là cần phải đi tiểu vài lần vào ban đêm. Nó có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng trở nên phổ biến ở người đã có “ tuổi”.
    Nguyên nhân của tiểu đêm có thể đơn giản như uống chất lỏng trước khi đi ngủ, tiêu thụ một lượng lớn dịch vào cuối ngày, uống đồ uống có chứa caffeine, hoặc do mang thai.
https://sites.google.com/a/drhieunghia.com/web/suc-khoe-tong-quat/tieudhemdhemtieuthatphientoai