Định nghĩa
Sỏi thận (lithiasis) hình thành bên trong thận. Sỏi thận được làm bằng muối khoáng và axit. Sỏi thận có nhiều nguyên nhân. Cơ chế chung, sỏi thận hình thành khi nước tiểu trở nên cô đặc làm cho các khoáng chất kết tinh và dính lại với nhau.
Sỏi thận di chuyển có thể gây nghẽn tắc tạo cơn đau quặn thận. Cơn đau quặn thận thường bắt đầu ở phía sau vùng hông lung lan xuống bụng dưới và háng. Những cơn đau có thể thay đổi khi sỏi di chuyển dọc theo đường tiểu.
Sỏi thận nếu điều trị sớm thường không gây tổn thương vĩnh viễn. Nếu sạn còn nhỏ thì có thể tán sạn ngoài cơ thể và cần phải mỗ nếu sạn lớn, nhiều sạn và nhất là sạn san hô. Uống nhiều nước và tập thể dục động sẽ giúp cơ thể tháo các chất cặn lắng trong thận ra ngoài. 
https://sites.google.com/a/drhieunghia.com/web/noi-tiet/santhan