Ham muốn và tần suất tình dục ở người lớn thay đổi rất nhiều, tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Đôi khi người ta có thể có quan hệ tình dục ít hơn họ muốn do thiếu thời gian hoặc cơ hội, nó không phải là bất thường đối với cả nam giới và phụ nữ. Tình dục thấp hoặc ham muốn tình dục thấp dẫn đến quan hệ tình dục ít hơn. Ham muốn tình dục thấp thường  phổ biến hơn là rối loạn chức năng tình dục ở cả 2 phái. 
https://sites.google.com/a/drhieunghia.com/web/tinh-duc-hoc/giamhammuontinhduclagi