Loại da bao gồm các loại bình thường, da dầu, khô và nhạy cảm. Một số người cũng có một sự kết hợp của các loại da ở các vùng khác nhau của làn da của họ.
Với loại da của mình có thể thay đổi theo thời gian. Ví dụ, lúc trẻ là loại da nhờn và già thì là loại da khô.
Các loại da khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố như:
  • Hàm lượng nước, ảnh hưởng đến sự thoải mái và độ đàn hồi của làn da của bạn
  • Dầu (lipid) có ảnh hưởng đến sự mềm mại của làn da của bạn.
  • Da nhạy cảm sẽ dễ bì nhạy cảm dưới tác đậng của môi trường, mỹ phẩm, hóa chất, thức ăn và cả thay đổi nội tiết,…
https://sites.google.com/a/drhieunghia.com/web/da-lieu/banthuocloaidagi